/Форма 1 -дс Баланс станом на 01.01.2020 року

/Форма 2-дс станом на 01.01.2020 року Звіт про фінансові результати

/Форма 3-дс станом на 01.01.2020 року Звіт про рух грошових коштів

/Форма 4-дс станом на 01.01.2020 року Звіт про власний капітал

/Форма 5-дс станом на 01.01.2020 року Примітки до фінансової звітності

/Звіт форма 2м станом на 01.01.2020 року по 0110150

/Звіт форма 2м станом на 01.01.2020 року по 0111010

/Звіт форма 2м станом на 01.01.2020 року по 0113242

/Звіт форма 2м станом на 01.01.2020 року по 0114030

/Звіт форма 2м станом на 01.01.2020 року по 0114060

/Звіт форма 2м станом на 01.01.2020 року по 0114082

/Звіт форма 2м станом на 01.01.2020 року по 0115061

/Звіт форма 2м станом на 01.01.2020 року по 0116030

/Звіт форма 2 м станом на 01.01.2020  року по 0117680

/Звіт форма 2м станом на 01.01.2020 року по 0118700

/Звіт форма 2м станом на 01.01.2020 року по 0119730

/Звіт форма 2м станом на 01.01.2020 року по 0119770

/Звіт форма 4-1м станом на 01.01.2020 року по 0111010

/Звіт форма 4-3м станом на 01.01.2020 року по 0114060

/Звіт форма 4-3м станом на 01.01.2020 року по 0117363

/Звіт форма 4-3м станом на 01.01.2020 року по 0117691

/Звіт форма 4-3м станом на 01.01.2020 року по 0118330